Symptomer og psykiske tilstande

den jungianske terapi møder vi ikke klienten med at stille diagnoser. Vi fokuser på det hele menneske og vi opfatter det, som forstyrrer som almenmenneskelige – og ofte sunde – reaktioner på tidligere svære – og nu fortrængte – oplevelser eller mangel på udlevelse af det medfødte potentiale. Vi fokuserer også på psykiske forsvar. Et typisk psykisk forsvar kan være at slå ens egne problemer hen i sjov. 

Klik videre til de undersider, der pt  er oploadet på siden – efter nedenfor nævnte kategorier, eller læs den korte introduktion til emnet på denne side.

  • Angst, stress og depression. Artikel af Hanne Urhøj. 
  • Psykiske forsvar. Link til Wikipedia.
  • Sorg og tab.  Af Hanne Urhøj og Thomas Nordby
  • Narcissisme og grandiositet: Ekko – Artikel af Thomas Nordby.
  • Kønsidentitet og seksualitet: Seksualitet – Artikel af Kirsten Hervert.
  • Skyld og skam
  • Vrede og aggression
  • Ensom og forladthedsfølelser
  • Meningsløshed
  • Sult og grådighed
  • Misbrug og medmisbrug. Se fx Misser Bergs artikel om emnet i bogen Symbol, analyse, virkelighed.
  • Misundelse og jalousi
  • Flow og glæde

Mange mennesker vælger at gå i terapi, når de har symptomer på eller er gået helt ned med flaget på grund af fx stress, angst eller depression, eller de oplever, at de er i en tilstand, hvor de har brug for professionel hjælp til at undgå det.  Nogle søger terapi på grund af sygdom hos eller tab af nære pårørende. Andre er blevet mobbet i skolen eller på arbejdspladsen. Nogle mennesker går i terapi på grund af misbrugs- eller med-misbrugsproblemer i barndommen eller nu. Og atter andre har seksuelle dysfunktioner. Nogle har knas med ægtefællen, børnene eller med arbejdspladsen.

Nogle vælger at gå i terapi, når de oplever ensomhed, tomhed eller mangel på mening med tilværelsen. Nogle mennesker oplever, at de aldrig får det, som de føler, de er berettiget til. De er måske sultne efter mere; flere penge, mere opmærksomhed, men oplever altid, at de kommer til at give mere end de får. Atter andre går i terapi, simpelthen fordi de mangler et mennesker, der lytter til dem uden fordomme.

Og så er der dem, som vælger at gå i terapi, alene fordi de gerne vil udvikle sig og udnytte deres potentiale mere optimalt.

Du behøver altså ikke at være syg for at gå i terapi. Jung var som udgangspunkt psykiater og behandlede i sine unge dage patienter med svære psykiske lidelser. I de senere år arbejdede han i sin private praksis med voksne mennesker, der havde passeret livsmidten, og som måske havde svært ved at finde mening i tilværelsen – og i øvrigt kom til ham uden diagnoser.

Mennesker går altså i terapi af mange mulige forskellige grunde, men stort set altid med det formål, at få et bedre liv.

Vi uddyber med artikler, efterhånden som vi får skrevet om de enkelte kategorier. Nogle artikler vil da have fokus på lidelser og psykiske tilstande mens andre artikler samtidig har fokus på den terapeutiske intervention.

©2016. Hanne Urhøj. Jungiansk analytiker. IAAP/DSAP/MPF. www.psykoanalyse.nu og www.typologi.net

No tags for this post.