Jung for Alle er til dig der interesserer dig for jungiansk analytisk psykologi og terapi

Af Hanne Urhøj

og terapi handler om at støtte dialogen mellem den bevidste og den ubevidste del af psyken. Og vi bruger symbolsproget blandt andet fra vores i vores arbejde med at styrke denne dialog. Havet fx er et stærkt symbolsk billede på vores ubevidste, og mange drømme bringer os ud på havet – og i kontakt med noget i vores ubevidste. Når vi i drømmen når frem til kysten, nærmer vi os den mere bevidste del af psyken, hvor indhold fra de ukendte dybder kan blive forvandlet til en dybere indsigt i, hvem vi selv er.

“Like the upwelling and sinking downward of diverse currents; the displacement of upper layers by the rich, revitalizing, colder waters from below, the inexhaustibly fertile, ever-changing waters of  psyche are sustaining and rejuvenating. Transversing its Greats Waters brings one side(dness) face to face with its opposite shore. The bitter salt of engagement with unknown depths can be transmuted into wisdom” (The Book of Symbols)

Du kan i dag finde mange introducerende tekster til jungiansk psykologi på nettet. Men det er ofte lidt spredt fægtning med lidt om  her, lidt om der og også lidt om C.G. Jung et helt andet sted. Vi mangler en samlet præsentation af jungiansk psykologi og om dens mange anvendelsesmuligheder, bl.a. som analyseredskab i forhold til sociale og kulturelle fænomener. Derfor denne side.

Det er idéen, at mange skal bidrage til siden, som fra medio 2016 er under opbygning. Således kan du forvente en stor variation i teksterne.

Det er Dansk Selskab for Analytisk Psykologi, der har det overordnede ansvar for siden. Dog er det den enkelte forfatter, der er ansvarlig for indholdet i de artikler, der er copyright på.

Du er velkommen til at citere det materiale, som du finder på siden, blot du tydeligt oplyser reference. Fx: Urhøj, H. (2018) Rosen. www.jungforalle.dk.

Redaktionen modtager gerne artikler og forslag til artikler til Jung for Alle. Læs gerne denne vejledning Om optagelse af artikler. Du er også velkommen til at kontakte redaktionen, hvis du har spørgsmål.

Redaktionen kan kontaktes på mail: jungforalle@gmail.com. Vi svarer indenfor 1-2 hverdage.

Reference: The Book of Symbols. Edt.:  Ami Ronnberg (et al.). Taschen, 2010.