Det symbolske

I denne sammenhæng introducerer vi til , som er kernen i jungiansk psykologi. Du kan umiddelbart klikke videre på nedenstående sider og læse om i det symbolleksikon, som vi er ved at bygge op, om drømmen som sjælens budbringer, og om det symbolske i eventyr, og synkronicitet – eller du kan blive på siden og få en kort introduktion til det symbolske.

”Symbolet vækker anelser, sproget kan kun forklare. Symbolet rører alle menneskesindets strenge på én gang, sproget er tvunget til at påbegynde den ene tanke efter den anden. Helt ned til sjælens hemmelige dybder driver symbolet sin rod, sproget berører som et sagte vindpust forståelsens overflade  … kun for symbolet lykkes det at forbinde de forskelligste ting til en ensartet, samlet udtryk … ord gør det uendelige endeligt, symbolet fører ånden ud over grænserne for det endelige, for det der er i sin vorden og ind i den uendeligt værende verdens religioner. De vækker anelser, er tegn på det uudsigelige, er uudtømmeligt som dette” (Johann Bachofen/her citeret fra E. Nyborg 1986 / H. Urhøj 2011).

I den jungianske psykologi, er det symbolske helt centralt, når bevidst møder ubevidst og sætter gang i en proces, som Jung har givet navnet den transcendente funktion. Denne proces danner bro mellem ; jeget i det bevidste og selvet i . Processen er en manifestation af den energi, der udspringer af modsætningsspændingen mellem psykens to centre, og som erkendes i kæder af fantasiprocesser, der optræder spontant i drømme og fantasier – og meget ofte i symbolsk form.

For at forstå dialogen, når bevidst møder ubevidst, må vi altså have en forståelse for det symbolske og forstå, hvordan symboler kan være de forvandlingssymboler, Jung skriver om. Frøen fx er et forvandlingssymbol – som ikke lægger op til, at vi skal kysse en frø i virkeligheden, men til at vi skal forholde os til noget, som vi oplever som ekstremt klamt, som det hedder på moderne dansk og noget, noget, som ikke kan rummes i bevidstheden, og måske tabuiseret. Det kunne for nogle mennesker være seksualiteten.

Når bevidst møder ubevidst kommer hverdagssproget til kort, og vi må lære os det ubevidstes symbolsprog, hvis vi vil forstå selvets budskab. 

Det symbolske knytter sig tæt eller perifert til det arketypiske i det kollektive ubevidste og hermed til 2 millioner års mellemmenneskelig erfaring, og således også til vores instinkter. Og jo mere arketypisk et aktivt symbol er, jo mere energibesat kan det være. Det kan det, fordi arketyperne – via instinkterne – er koblet til den psykiske energi.

Et eksempel:  En rose er et symbol, der går tilbage til sumerernes opmålinger af Venus bevægelser henover himlen, og hvor sumererne opdager, at disse bevægelser over tid tegner et billedet af en femtakket rose. I modsætning til det moderne rationelle menneske, var fortidens mennesker meget naturforbundre, hvorfor de tillagde sådanne naturfænomenerne stor betydning. Rosen blev således til et symbol på Venus og på alle de kvaliteter menneskene tillagde Venus; som blandt andet handler om det feminine og om skønhed. Men ligesom Venus ikke bare er smuk, så kan hun også være en barsk gudinde, hvilket vi kan læse om i myterne. Hun har som rosen også sine torne, og hermed kan vi forstå med vores , at kvinder, ligesom rosen, må have redskaber til at beskytte sig. Rosen bliver således til et arketypisk symbol med både en positiv og en negativ pol, som menneskeheden verden over og gennem skiftende tider har taget til sig og tillagt betydning og fortsætter med at give nye betydninger. Symboler altså ikke forstås som tegn med fasttømrede betydninger men som uudtømmelige kilder af betydningslag.

Fordi rosen ikke bare har personlige og kulturelle men også arketypiske betydninger – med de to nævnte poler, ikke mindst – bringer den med sig et stort potentiale for at vække den psykiske energi, når den dukker op i en drøm. Og det er et mål i den jungianske psykologi at gøre den instinktive energi tilgængelig for et meningsfuldt arbejde og et produktivt liv.

 ©2016/2017. Hanne Urhøj. Jungiansk analytiker IAAP/DSAP/MPF. www.psykoanalyse.nu