Den terapeutiske relation

I terapien er og rammen for terapien afgørende for terapiens forløb og udfald.

En terapitime er 'klientens rum', og vi tager udgangspunkt i det, klienten kommer med og klientens ønsker for terapien. Mens klienten ligger ned i den freudianske psykoanalyse, så sidder klient og terapeut typisk overfor hinanden i den jungianske terapi. Nogle jungianske terapeuter har en briks og bruger briksen, hvis klienten ønsker det.

En terapitime indledes ofte med, at klienten fortæller om det, som er sket siden sidst. Hvis der er en eller flere drømme, tolker terapeut og klient på drømmen(e) og drøfter, hvordan drømmen(e) kunne tænkes, at hænge sammen med det, som er sket siden sidst. Vi siger, at selvet finder vej gennem drømmene, og derfor bruger vi ofte drømmene. Men selvet finder også vej på andre måder; fx ved impulser og fantasier og ved de – nogle gange impulsive – handlinger vi foretager. Og nogle klienter bringer da heller aldrig drømme med i terapien.

Mange af vores vanskeligheder i livet bunder i tidlige vanskeligheder i relationerne til mor, far og søskende, og derfor ligger der en stor udviklingsmulighed i at bruge relationen mellem terapeut og klient til – i et sikkert rum – at reflektere over de impulser, der opstår i forhold til relationen. I fagsproget kalder vi det, at arbejde i og med overføring og modoverføring. Et eksempel:

Hvis man som barn fx havde følelsen 'mor kan ikke li' mig', vil følelsen dukke op i forholdet til andre mennesker også i forholdet til en terapeut. Og ligeså belastende en sådan følelse kan være – hvad enten den er bevidst eller ubevidst – ligeså stor en lettelse kan det være, at få reflekteret over følelsen – i det hele taget bare det, at dele denne følelse med et andet menneske, som på en empatisk måde kan rumme følelsen og være med til at reflektere over, hvilke konsekvenser, den har haft tidligere, og hvordan den kan rummes i bevidstheden fremover.

Da meget af det terapeutiske arbejde i den jungianske praksis handler om at styrke dialogen mellem psykens to centre; mellem jeget i det bevidste og selvet i det ubevidste, tilbyder vi forskellige muligheder for at give det ubevidste plads. Med individuationen som mål, arbejder vi med tegninger, med maling, sandplay, silkepapirsbilleder og så videre, hvor vi slår hovedet fra og giver plads til det, som kommer af sig selv – indefra.

Vi arbejder med forstyrrende komplekser, der får os til at tro, at vi er forkerte, mindre værd, grimme, dumme etc.  Vi arbejder med klientens forskellige relationer til familie, venner og kolleger. 

Men der er ingen fast dagsorden for en jungiansk terapitime. Timen udvikler sig med det klienten bringer ind i sessionen og det som sker mellem terapeuten og klienten. Mens nogle terapiformer bruger skemaer og bevidst går efter at skabe forandring, gør vi for det meste det modsatte i en jungiansk terapi. Vi giver plads til det ubevidste ud fra en forestilling om ressourcerne til at skabe forandringen kommer ‘indefra'.

I den jungianske praksis arbejde vi med både korte og lange terapiforløb. I de korte terapiforløb arbejder vi med afgrænsede temaer. De lange jungianske terapiforløb er mere grundlæggende og personlighedsforvandlende.

Timeprisen varierer men er typisk 500-800 kr. per time og betalingsforhold aftales med terapeuten. Ligesom det kan være en god ide på forhånd at aftale, hvordan man gør, hvis det bliver nødvendigt, at aflyse en aftalt time og andre praktiske forhold.

©2016/2017. Hanne Urhøj. Jungiansk analytiker. DSAP/IAAP/MPF. www.psykoanalyse.nu og www.typologi.net