Tag-arkiv: typologi

Typologi

Jungs teori om typologi handler om, hvordan vi alle har adgang til 4 bevidsthedsfunktioner: Tænke, Føle, Sanse og Intuition.

Da disse 4 bevidsthedsfunktioner kan være både introverte og ekstraverte, har vi altså adgang til ialt 8 bevidsthedsfunktioner og disse tænkes arrangeret i en slags typologisk kompas. Kompasretningen er så bestemmende for, hvordan et menneske foretrækker at bruge sine bevidsthedsfunktioner.

Jungs typeteori kendes verden over i kraft af Myers-Briggs type indikator. Og man kan med Myers-Briggs typeindikator (MBTI) eller andre tilsvarende testværktøjer finde frem til sin personlige typologi/kompasretning.

I management- og konsulentbranchen anvendes typologiske testværktøjer til en lang række formål fra rekruttering til personale- og organisationsudvikling. Men typologien kan også være et godt værktøj i den jungianske terapi. Specielt i de situationer, hvor et menneske er vokset op i en familie med en modsat kompasretning.

Et barn, der vokser op i en familie med en modsat kompasretning kan udvikle en helt grundlæggende følelse af at være forkert, hvis det i for høj grad tilpasser sig familie kompasset og aldrig eller kun sjældent  bliver spejlet på dets foretrukne bevidsthedsfunktioner. Barnet kan da udvikle et falsk selv og i et sådant tilfælde kan det – når barnet er blevet voksen – være en stor befrielse at tage en typologisk test, og herefter begynde at forstå sig selv og i grelle tilfælde – måske – endelig få en oplevelse af overhovedet at eksistere.

Typologien er et godt værktøj ikke bare til at leve bedre med sig selv men også leve bedre med andre både på job,  i familien og i vennekredsen. Dette handler dels om at vi typisk fungerer dårligt med de bevidsthedsfunktioner, der ligger modsat kompasretningen, dels om, at vi ikke ser det, vi har svært ved hos os selv, men hos de andre gennem projektion. Typologien kan hjælpe os til en større selverkendelse (vi kan jo ikke være gode til det hele) og til at blive mere rummelige.

Med John Beebe’s Eight-function Model, har vi fået et psykodynamisk typologiværktøj, som kan bruges til at forstå, hvordan personlige komplekser henholdsvis fremmer og hæmmer vores typeudvikling. Modellen kan endvidere anvendes til en dybere indsigt i livets dramaer – og hermed også i terapien og til tolkning af film, litteratur og samfundsforhold.

Websider om moderne jungiansk typologi:

©2015. Hanne Urhøj. Jungiansk analytiker. DSAP/IAAP. www.psykoanalyse.nu og www.typologi.net

Velkommen til alle, som interesserer sig for jungiansk psykologi og terapi og som gerne vil introduceres til jungianske terapeuter i Danmark og i Norden.

Jungiansk psykologi og terapi handler om at støtte dialogen mellem den bevidste og den ubevidste del af psyken. Og vi bruger symbolsproget blandt andet fra vores drømme i vores arbejde med at styrke denne dialog. Havet fx er et stærkt symbolsk billede på vores ubevidste og mange drømme bringer os ud på havet – og i kontakt med noget i vores ubevidste – som kan være på vej til at blive bevidst. Når vi i drømmen når  frem til kysten, nærmer vi os den mere bevidste del af psyken, hvor indhold fra de ukendte dybder kan blive forvandlet til en dybere indsigt i, hvem vi selv er :

” Like the upwelling and sinking downward of diverse currents; the displacement of upper layers by the rich, revitalizing, colder waters from below, the inexhaustibly fertile, ever-changing waters of the psyche are sustaining and rejuvenating. Transversing its Greats Waters brings one side (dness) face to face with its opposite shore. The bitter salt of engagement with unknown depths can be transmuted into wisdom” (The Book of Symbols)

Du kan i dag finde mange introducerende tekster til jungiansk psykologi på nettet. Men det er spredt fægtning med lidt om skyggen, her, lidt om komplekser der også lidt om C.G. Jung et helt andet sted etc.. Vi mangler en samlet præsentation af jungiansk psykologi – primært på dansk og koblet til vores tilbud om terapi og til jungianske terapeuter. Derfor denne side.

Der er mange, der skriver til siden, som fra medio 2016 er under opbygning. Således kan du forvente en stor variation i teksterne og indtil videre også en del tomme sider. Nye tekster på siden annonceres på mail, som du kan tilmelde dig her.

Det er Dansk Selskab for Analytisk Psykologi, der har det overordnede ansvar for siden. Dog er det den enkelte forfatter, der er ansvarlig for det skrevne i artikler, der er copyright på.
Du er velkommen til at bruge det materiale, som du finder på siden, blot du tydeligt henviser til både forfatteren (hvis der er copyright på artiklen) og til www.jung-for-alle.dk.

Redaktionen består pt af:

  • Hanne Urhøj, jungiansk analytiker, DSAP og IAAP
  • Kristine Gazel, cand.scient.bibl. og bibliotekar DB

 

Symptomer og terapi

Jungianske analytikere forstår symptomer og arbejder med terapi ud fra den opfattelse, at psyken har to centre; det bevidste center og det ubevidste center, og vi arbejder terapeutisk med at skabe dialog mellem bevidst og ubevidst.

Symptomer og psykiske tilstande som fx angst, stress og depression ser vi som psykens sunde reaktion på fortrængte oplevelser, som det bevidste jeg må bruge mange kræfter på at forsvare sig imod. Det, som er fortrængt, kommer ikke rationelt til udtryk, men viser sig fx i form af projektioner, hvor man ser sine egne fortrængte vanskeligheder i den anden. Det kommer frem i vores drømme og i det Freud kaldte ‘slips of the tongue’.

Når vi arbejder terapeutisk med at styrke dialogen mellem det bevidstes rationelle sprog og det ubevidstes sprog, som ofte er meget symbolsk, arbejder vi med drømmearbejde og andre kreative veje til det ubevidste fx sandplay, kunstterapi og aktiv imagination.  Vi lægger vægt på det relationelle og på den terapeutiske relation. Nogle af os arbejder også med moderne versioner af Jungs typologi . Vores etiske regler er baseret på denne opfattelse af symptomer og terapi. Og vi ved fra metastudier, at den jungianske terapi har god effekt. Klik videre og læs mere:

Hvis du vil læse, hvad Jung skrev om terapi, kan du klikke her: Jung om terapi

©2016/2017. Hanne Urhøj. Jungiansk analytiker. IAAP/DSAP/MPF. www.psykoanalyse.nu og www.typologi.net