Uddannelse

Dansk Selskab for Analytisk Psykologi (DSAP) tilbyder i øjeblikket to uddannelser i  Analytisk Psykologi og Jungiansk Analyse.

En et-årig grunduddannelse i Jungiansk Psykologi og en fem-årig uddannelse i Jungiansk Analyse.

Den et-årige grunduddannelse starter i 2018. Den kvalificerer til optagelse på fem-årige uddannelse, der starter med et nyt hold i 2019.

Misser Berg og Henriette Heide-Jørgensen har skrevet artiklen Rollekompleksitet på et mindre uddannelsessted – nogle overvejelser om etikken til Tidsskrift for Psykoterapi (Nr. 2, 2016) om den fem-årige uddannelse.

Ved siden af de to nævnte uddannelser på C.G. Jung Instituttet, tilbyder Dansk Selskab for Analytisk Psykologi (DSAP) kurser, workshops, seminarer og konferencer. Se mere herom under fanen ‘KALENDER

No tags for this post.