Hvad sker der i en jungiansk terapi?

I en jungiansk terapitime sker der som regel følgende:

  • Klienten fortæller om det, som er sket siden sidst
  • Hvis der er en eller flere drømme tolkes der på drømmen(e)
  • Det drøftes, hvordan drømmm(e)e kunne tænkes, at hænge sammen med det, som er sket siden sidst
  • Ofte drøftes, hvad der der i relationen mellem terapeuten og klienten
  • Eventuelt inddrages tegninger, sandplay eller andre metoder, der giver plads til det ubevidste
  • Der arbejdes med de af klientens komplekser, der gennem ovenstående er blevet tydelige for bevidstheden (komplekser handler om fortrængte oplevelser, som kommer frem i hukommelsen)
  • Der arbejdes med klientens forskellige relationer til famile, venner, kolleger

Der er dog ingen fast dagsorden for en jungiansk terapitime. Timen udvikler sig med det klienten bringer ind i sessionen og det som sker mellem terapeuten og klienten. Mens nogle terapiformer bruger skemaer og bevidst går efter at skabe forandring, gør vi for det meste det modsatte i en jungiansk terapi. Vi giver plads til det ubevidste ud fra en forestilling om ressourcerne til at skabe forandringen kommer ‘indefra’.

I en jungiansk terapi sidder klient og terapuet normalt overfor hinanden. Men nogle jugianske terapeuter har en briks og bruger briksen, hvis kllenten ønsker det.

Timeprisen (500-800 kr per time) og betalingsforhold aftales med terapeuten.

Find en jungianske psykoterapeut her

Terapeuten som den sårede healer
Jungianske analytikere har gennemgået minimum 300 timers egenterapi og i mange tilfælde mange flere timer. Det betyder at man som jungiansk analytiker kender  egne temaer eller sår og vi har på egen krop prøvet ‘den medicin’ vi tilbyder andre.

Etiske standarder
Jungianske analytikere, der er medlemmer af DSAP/IAAP er forpligtet til at følge internationale etiske regler for deres psykoterapeutiske praksis.

No tags for this post.