Etik og persondata

Jungianske analytikere, der er medlem af IAAP, som er den internationale organisation for analytiske psykologer, følger IAAP etiske regelsæt, som du kan finde her. 

Nogle jungianske analytikere er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (DPFO)  og er således forpligtet til også at følge DPFOs etiske regler.

Tilsvarende gælder for jungianske analytikere, der er læger, psykiatere og psykologer i forhold til deres respektive organisationers regler for etik.

EU’e nye persondataforordning

Forordningen stiller blandt andet krav til terapeuten (den dataansvarliges) håndtering af persondata, og klienter ret til indsigt i de informationer, der indsamles. Kravene træder i kraft fredag den 25. maj 2018. Se mere her:

  1. Dansk Psykoterapeutforenings information 
  2. Eksempel på fortegnelse over behandlingsaktiviteter

 

 

 

 

 

No tags for this post.