Overføring og modoverføring i teorien

Overføring og modoverføring i terapien er en bestemt form for projektion, handler om det forhold i det terapeutiske arbejde, hvor klienten ubevidst overfører ‘noget’ på terapeuten som terapeuten så har en modoverføring på.

Jung betragtede overøring og modoverføringsprocesser, som væsentlige kilder til information for en terapuet.

Hvis du vil vide mere:

  • Se på cgjungpage.com under fanen LEARN og søg ordene transference og countertransference på Jung Lexicon.
  • Jan Wieners bog Transference and Countertransference in the Therapeutic Relationship
  • Andrew Samuels artikel om emnet i The Handbook of Jungian Psychology. Edit. Renos K. Papadopoulos.
  • Hanne Urhøj berører endvidere temaet i artiklen ‘Komplekser, stresstilstande, modoverføring og mentalisering’ i Tidsskift for Psykoterapi 2016/3

 

No tags for this post.