Angst i praksis

Ved mit foredrag om komplekser og stress i praksis, som jeg holdt i Jung Foreningen i 2013, viste jeg, hvordan jeg i samtlige 14 specifikke stress cases – som jeg dengang havde til rådighed – kunne se en 1:1 sammenhæng mellem stresshistorien og den personlige historie, og hvordan angst var en væsentlig faktor i casene.  Jeg anskueliggjorde, hvordan man kan se stress som en moderne term for aktiverede komplekser, og skabte således belæg for at inddrage viden og erfaringer fra stressforskningen i den jungianske praksis.

Ved dette foredrag genopfrisker jeg stoffet fra sidst og sætter fokus på, hvordan vi – i min praksis – arbejder med 7 stresscoping strategier: Faint, Fly, Freeze, Fidget, Flight, Fight og Flow i forhold til både klienthistorien og mine fysiologiske modoverførings-processer og som et strategisk værktøj i terapien for både klient og terapeut. Ved at udvikle og arbejde med metoden er det fx blevet klart for mig:

  • at det kan være et godt redskab at forholde sig til klientens fysiologiske erfaringer ud fra de 7 copingstrategier – og at det kan være godt, at være opmærksom på, at  mennesker med stress og angst ofte har en lang historie med uforklarlige kropslige symptomer, fx besvimelseshændelser og påtrængende kropssansninger.
  • hvorfor vi ofte laver overspringshandlinger!
  • hvorfor mine ben ’fryser til is’, når et traume begynder at vise sig i terapien
  • at mange jobskift kan være et tegn på, at klienten ikke kan cope med sin angst. Det kan være invaliderende, fordi komplekset får gode betingelser for at vokse sig stærkere, mens jeg’et samtidig svækkes.
  • at ego-støtte og tæt opfølgning kan være et must, når klienten skal udvikle sin coping fra at være angstpræget til at være konfronterende og kampklar.
  • at Mihaly Csikszentmihalyis flowbegreb kan bruges som billede på en tilstand, hvor man har gjort sig fri af stress og angst.
No tags for this post.