Psykologi og religion

I den jungianske psykologi beskæftiger vi os med de myter, vi kender fra den sumeriske verden, fra antikken, ægyptologien, den nordiske mytologi og og de forskellige trosretninger, som praktiseres i verden idag.

Myterne er ‘store fortællinger’, der spejler menneskets kriser og udvikling og på denne side vil vi på sigt skrive om nogle af de store mytologiske fortællinger – som er populære i jungianske kredse – ud fra et jungiansk perspektiv:

Fra den sumeriske verden

  • Inanana – himlens og jordens hersker

Fra den græske mytologi

  • Sisyfosmyten
  • Odysseus rejse
  • Ødipus og det kendte kompleks!

Fra ægyptologien

  • Isis og osiris

Fra den nordiske mytologi

  • Loke som trikster
  • Odin, der mistede det ene øje
  • Kraka – en kindelig individuationsmyte

Fra kristendommen

Fra sufismen – en sprituel gren af Islam

  • Rumi

Hinduismen

  • The Brahmanic Conception of the problem of opposites. Dette koncept er en hjørnesten i Jungs typologi. Se citat nr 3 under Jung citater.

Buddhismen

 

No tags for this post.