Jobs bog – et symbol på lidelse og “gudsformørkelse”?

Studiekreds v/Hartmut Solmsdorff

Efter 2. verdenskrigs ødelæggelser, Holocaust og ufattelige menneskelige lidelser læste man den bibelske tekst ”Jobs bog” med nye øjne: Fandtes der en Gud i en verden med så ufattelige grusomheder? Selveste pave Benedikt spurgte ved sit besøg i Auschwitz: ”Hvor var du Gud? Hvordan kunne du tillade det?” Er  livet  lutter meningsløs lidelse? Atomvåben gør det muligt at udslette menneskeheden og ødelægge jorden. Det opleves af mange, som at ”vi mennesker” nu er almægtige og har indtaget Guds plads og er herre over liv og død. I denne studiekreds vil vi beskæftige os med den bibelske tekst og dens tilværelsesforståelse som et symbol på Holocaust. Vi vil beskæftige os med den protestantiske lidelsesteologi hos Dorothee Sölle og den ”protestantiske pessimisme” hos Horkheimer & Adorno. Vi vil også læse  C.G. Jungs bog om Job i lyset af hans religions- og kulturkritik, se på Martins Bubers kritiske syn på ”Gudsformørkelse” og beskæftige os med de psykoterapeutiske konsekvenser ved en nærlæsning af teksten. (1) Job – den bibelske tekst, de teologiske tolkninger og tekstens anvendelse som symbol på Holocaust: Paul Celan, Nelly Sachs, Margarete Susman. (2) En mørk Gud eller Gudsformørkelse?” – C.G. Jungs ”Svar på Job” og Martins Bubers protest, ”Gottesfinsternis”(formørkelse af Gud). (3) ”Guds død” og genkomst af begrebet ”skæbne” i modernistisk og postmodernistisk tænkning. (Religiøsitet, spiritualitet og skæbnetro i psykoterapien). Hvordan forholder vi os til traumer og lidelser i psykoterapien? Hvilken konsekvens har ”loven om tiltrækning”?

Hartmut Solmsdorff er mag. art., cand. mag., jungiansk analytiker  IAAP med privat praksis på Vesterbrogade i København. Tidligere underviser på CBS, KUA og andre højere læreanstalter. Yderlige informationer : www. jungiansk-terapi.dk

 

No tags for this post.