Kommenteret jungiansk litteratur og podcasts

The Book of Symbols – Reflections on Archetypal Images

Bogen indeholder følgende afsnit:
Creation and Cosmos: Water, Air – Wind and Weather – Fire and Darkness – Light and Darkness – Earth.
Plant World: Trees – Magical Plants and Flowers
Animal World: Primordial Creatures – Water Creatures – Arachnids and insects – Wild Animals – Domestic Animals –
Human World: Human Body – Movement and Expression – Fundamental Monuments – Color – Sound’ – House and Home – Buildings and Monuments . Color- Sound.
Spirit World: Mythical Beings – Rituals and Sacred Systems – Sichness and Death – Soul and Psyche.
Bogen er et gedigent opslagsværk for mennesker, der arbejder med eller interesserer det symbolske.

Ammitsbøll, Marianne (xxxx) Den viise Kvinde
Bogen, der er lige til at gå til, handler om overgangsoplevelser og indre vækst for kvinder og den er en gave for de kvinder, der interesserer sig for det symbolske i jungiansk psykologi.

Asper, Katrin (xxxx) Barnet i det ubevidste
Kommentar på vej

Asper, Katrin (xxxx) Ravnen i glasbjerget
Kommentar på vej

Dieckmann, Hans (1991) Complexes – diagnosis and Therapy in Analytical Psychology
Kommentar på vej

Haaning, A. (2016)  Jung – en stemme fra dybet.
Se interview med Aksel Hanning her
Anmeldelse af Alexander Carnera

C.G.Jung (1984) Erindringer, drømme,tanker. *Mit livs myte’. Optegnet og udgivet af Aniela Jaffé. På dansk ved Dita Mendel

Jung fortæller her om sin barndom og ungdom og årene som psykiater på Bürgholzli og om mødet, samarbejde og bruddet med Freud, om tårnet i Bollingen og rejserne rundt i verden. Endvidere reflekterer han over et langt livs sjælelige oplevelser og  betydningen for udiklingen af den analytiske psykologi.
Anmeldelse af Alexander Carnera

C.G.Jung (1991) Mennesket og dets symboler
Bogen er skrevet af Aniela Jaffé, Carl Gustav Jung, Jolande Jacobi, og Marie-Louise von Franz -Jung godkendte manuskriptet bare 10 dage før sin død.
Bogen handler om milepælene i Jungs arbejde med fokus på mødet med det ubevidste, herunder drømme, symboler og arketyper. Teksten understøttes af et væld af billeder.

C.G. Jung (2009) Den Røde Bog
Sonu Shamdasani præsenterer tilblivelsen og betydningen af Jungs Røde Bog på Youtube.Symposium. Webcast:  The Library of Congress 2010. Part 1.

Mattoon, Mary Ann. (2005) Jung and the Human Psyche – an understandable introduction
Bogen bidrager med en let forståelig introduktion til grundbegreberne i Jungs psykologi. Der en mange gode eksempler fra praksis.

Papadoupolos, Renos,K. (2006) The Handbook of Jungian Psychology: Theory, Practice and Applications
Kommentar på vej

Singer, Thomas, Kimbles, L. (Edit.) The Cultural Complex – Contemporary Jungian Perspectives on Psyche and Society. Routledge. 2004.
Bogen er baseret på Jungs teori om komplekser og giver et nyt perspektiv på psykologiske mekanismer bag konflikter mellem grupper og kulturer og introducerer begrebet ‘kulturelle komplekser’.  Bogen løfter Jungs kompleksbegreb fra det individuelle til det kulturelle niveau og med den indsigt bogen giver, har vi fået et jungiansk redskab til at forklare, hvordan kulturelle og personlige komplekser spiller sammen og til at forstå de gordiske knuder mennesker og kulturer ofte befinder sig i.
Bogens centrale temaer sætter fokus på kollektive traumer og kulturelle komplekser og kommer vidt omkring tematisk og verden rundt geografisk. Et af kapitlerne omhandler Amerikas puritanisme om hvordan religiøse arketyper bliver til kulturelle komplekser.  Et andet kapitel handler om postmodernistisk bevidsthed i Murakamis bøger, et tredie om koruption i Brazilien. Bogen er på 275 sider og der er ialt 18 spændende afsnit med forskellige vinkler på kulturelle komplekser.

Skogemanns, Pia (1984) Kvindeligehed i vækst
Med udgangspunkt i jungiansk psykologi og fokus på den moderne kvindes problemer og psykologi, hander bogen om kvindelig individuation – altså den naturlige psykologiske udviklingsproces, hvor vi – her med fokus på kvinden – bliver os selv.

Skogemann, Pia (1998) En Karl var min mor og en fisk var min far. L&R.
Skogemann beskriver en 8-leds struktur til fortolkning af eventyr, der samtidig fungerer som parallel ramme for fortolkning af kvindelig individuation.  Skogemanns ramme er velegnet i jungiansk terapi, hvis du – som klient – kommer med et eventyr, som du særligt forbinder dig med. Du kan bruge 8-ledsstrukuren i ‘dit eventyr’ til at differentiere forskellige udviklingsfaser i din egen individuation.

Skogemann, Pia (red.) (2001) Symbol, analyse, virkelighed – Jungiansk teori og praksis i Danmark
Bogen er en antologi – om jungiansk psykologi i teori og praksis i Danmark 100 år efter Jung begyndte at praktisere på Bürgholzli – ved Pia Skogemann. Der er bidrag fra Lotte Bastrup Madsen, Misser Berg, Marlene Brouwer, Valborg de Gier Isaacson, Eigil Nyborg, Henrik Okbøl, Karsten Sejr Jensen, Pia Skogemann, Vibeke Vedel, Ole Vedfelt, Lisbet Myers Sazho.

Skogemann, Pia (2004). En Jungiansk fortolkning af Tolkiens Ringenes Herre. Athene. Kommentar på vej.

Stein, Murray (1998) Jungs Map of the Soul – An Introduction
Stein forklarer psyken som et territorium – en slags ukendt rige. I bogen beskriver han Jungs teori som en guide til at forstå dette territorium. På godt 200 sider lykkes det Murray Stein at bidrage med en usædvanlig kort version – en slags i pixi-format – af Jungs omfattende landkort over den menneskelige psyke.

Vedfelt, Ole (2003) Manden og hans indre kvinder. Mand i alle livsaldre.
Kommentar på vej

Vedfelt, Ole (xxxx/xxxx) Drømmenes dimensioner – Drømmenes væsen, funktion og fortolkning
Kommentar på vej

Listen udvides og revideres løbende.

©2016. Urhøj, Nordby og Gazel. Jungiansk analytiker. IAAP/DSAP. www.psykoanalyse.nu

No tags for this post.