Introvert i en ekstravert kultur.

Foredrag v. Hanne Urhøj

To børn bringes til verden, og 4 måneder gamle udsættes de for forskellige slags stimuli i en psykologisk test. Det barn, som reagerer kraftigt på disse stimuli, vil ved nye test fra 3 års alderen udvise tydelige tegn på at være en introvert personlighedstype. Det andet barn, som kun reagerer svagt på ydre stimuli ved den første test, vil ved nye test fra 3-årsalderen udvise markante tegn på at være en ekstravert personlighedstype. Dette resultat, som indgår i et stort og mangeårigt forskningsprojekt – og indikerer, at introversion er en medfødt præference – er en hjørnesten i Susan Cains bog fra 2012 ”Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking”. Susan Cain argumenterer ikke bare for, at introversion er medfødt. Hun siger samtidig, at det ’introverte’ barn, der vokser op i en moderne vestlig kultur, kan se frem til et liv som andenrangs borger og være i risiko for at spilde sine talenter, sin livsenergi og sin livsglæde. Den vestlige kultur har så høje præferencer for det ekstraverte, at der ikke er plads til, at det introverte barn kan få lov til at udvikle sig til et helt og sundt menneske. Susan Cain har optrådt på tv i primetime med sit budskab om, at den moderne vestlige kultur misforstår og undervurderer den introverte personlighedstype. Og da en tredjedel, måske halvdelen af en befolkning er introverte, er det en omfattende problemstilling, hvis det virkelig kan passe, at introverte fødes til et liv som andenrangs borgere! Cain sætter i sin bog fokus på ét aspekt i Jungs typologi. Dette vil jeg indledningsvis udfolde lidt for at vise, at vi alle – efter jungiansk tankegang – har flere både introverte og ekstraverte sider. Og med en kort præsentation af en eller to cases viser jeg, at det ikke kun er de ’introverte’, der kan få problemer i en overophedet ekstravert kultur. Efterfølgende vil jeg reflektere over den ’introvertes’ udfordringer og muligheder i familien, i skole- og uddannelsessystemet og på arbejdspladsen. Vi afslutter aftenen med en debat om at få det introverte og det ekstraverte i en bedre balance hos os selv og med hinanden.

Hanne Urhøj er jungiansk analytiker fra C. G. Jung Instituttet i København, hvor hun har specialiseret sig i Jungs typologi. Hanne har sin praksis i Lyngby, hvor hun tager klienter i analyse. Med udgangspunkt i John Beebes typologi model rådgiver Hanne også familier og andre grupper med at sætte ord og struktur på det psykodynamiske drama, der udleves hos den enkelte og i gruppen. www.psykoanalyse.nu og www.typologi.net

No tags for this post.